Station Beukenlaan

Eind­ho­ven Beu­ken­laan was jaren­lang eind­sta­ti­on op mijn werk­da­ge­lijk­se tocht naar Phi­lips. En ’s avonds daar­om het begin­sta­ti­on om weer thuis te gera­ken. Ergens rond het jaar 1996 schar­nier­de mijn leven zich zoda­nig rond­om Beu­ken­laan dat het wel­is­waar ’s och­tends eind­sta­ti­on bleef, maar dat ik het nu van­af Den Bosch bena­der­de. Indach­tig het mot­to: ‘er komt maar één goed ding uit Den Bosch, en dat is de trein naar Eind­ho­ven’ liet ik me elke dag door plaat­sen als Vught, Box­tel en Best ver­voe­ren om ergens na Acht boek of tijd­schrift dicht te slaan. Het laat­ste stuk van de reis gebruik­te ik om mijn jas aan te trek­ken en tas bij de hand of op de schoot te nemen. Daar­na keek ik wat uit het raam. […]  Lees ver­der

Big City Small Boys

Bij het sta­ti­on aan­ge­ko­men kre­gen we al snel onze eer­ste schok van de dag. Een tame­lijk oude man stond iet­wat ver­dekt opge­steld bui­ten de fiet­sen­stal­ling. Reeds toen we naar bin­nen fiet­sten had hij ons al met een sche­ve glim­lach tan­de­loos toe gela­chen. Bij het naar bui­ten komen lie­pen we hem voor­bij, druk met elkaar in gesprek over de vele avon­tu­ren die we van­mid­dag gin­gen bele­ven. Ons eer­ste avon­tuur com­pleet negerend. Het moest nog hard roe­pen voor­dat we pas op de plaats hiel­den. Ver­baasd keken we om om recht tegen een recht­op staand lid aan te kij­ken. Met daar­ach­ter weer die man, maar nu in klas­sie­ke vogel­ver­schrik­kers hou­ding. Hij mom­pel­de iets onver­staan­baars, greep zijn geslacht vast, maak­te een trek­ken­de bewe­ging en zich toen uit de voe­ten. […]  Lees ver­der