20 jaar

Naar eigen zeg­gen waren ze jarig gis­ter. Ik had geen reden om daar­aan te twij­fe­len. Van­uit het publiek om me heen, voor­na­me­lijk trou­we vol­gers, klon­ken de eer­ste feli­ci­ta­ties. Het bleek dat ze al twin­tig Lees ver­der