Zondag, 2 december 2018

De twee­de dag van onze team­buil­ding in Cluj bestond voor een groot gedeel­te uit een work­shop rond Design Thin­king. Bedoe­ling was om ons in kor­te tijd wat meer inzicht te geven in deze metho­de en via enke­le prak­ti­sche oefe­ning er wat gevoel bij te krij­gen. Indien het ons zou beval­len kon­den we over­we­gen Lees ver­der

Maandag, 26 november 2018

In het boek dat ik momen­teel lees (The His­to­ri­an door Eli­za­beth Kost­ova) kwam ik bij een pas­sa­ge waar een van de hoofd­per­so­nen een col­le­ge moet geven aan een groep Hon­gaar­se his­to­ri­ci. De tijd waar­in zich dit afspeelt is 1954 en het gast­col­le­ge is een voor­wend­sel om op die manier ter plaat­se Lees ver­der

Vrijdag, 23 november 2018

Tij­dens de vlucht van Cluj naar Dort­mund las ik ver­der in The His­to­ri­an. Het was een feest der her­ken­ning. Niet ver­won­der­lijk natuur­lijk want een van de rede­nen dat ik met dit boek was begon­nen had juist met Roe­me­nië te maken. Eén van de cen­tra­le figu­ren in deze roman is name­lijk Vlad Tepes, Lees ver­der

Zaterdag, 17 november 2018

Mooie over­den­king aan het begin van hoofd­stuk 10 over het opnieuw bezoe­ken van plaat­sen waar je ooit bent geweest is en waar je goe­de her­in­ne­rin­gen bij hebt. Mot­to: begin er niet aan. Het valt alleen maar tegen.

As an adult, I have often known that pecu­liar leg­a­cy time brings Lees ver­der