Zondag, 20 januari 2019

Of er spe­ci­aal iemand op de zon­dag voor Don Qui­chot een bezoek­je aan mijn blog brengt is me niet bekend (mis­schien kun je het laten weten mid­dels een reac­tie onder deze post). Mocht het zo zijn dan bij deze mijn wel­ge­meen­de excu­ses. Van­daag ver­schijnt er geen nieuw deel­tje in de gestaag groei­en­de reeks. Niet omdat ik er weer de brui aan geef. Wees gerust, ik heb er juist de smaak weer van te pak­ken gekre­gen. Nee, de reden is dat ik van­daag naar Cluj-Napo­ca reis voor een week­je over­dracht van het team aldaar aan de van ouder­schaps­ver­lof terug­ke­ren­de mana­ger. Dit, in com­bi­na­tie met wat klus­sen in de och­tend lie­ten geen tijd over om een nieu­we bij­dra­ge te schrij­ven. […]  Lees ver­der

Zondag, 6 januari 2019

Van­daag ren­de ik het­zelf­de rond­je als eer­der deze week op woens­dag. Het ging 2 minu­ten snel­ler. Ik had daar­na daar­te­gen­over ook wel zo’n 2 minu­ten lan­ger nodig om op adem te komen. […]  Lees ver­der

Hulpbehoevend doel gezocht

Elja schreef een blog­post. Dat doet ze iede­re dag, dus zo bij­zon­der is het niet ben je geneigd te den­ken. Tot­dat je het zelf zou moe­ten doen, iede­re dag blog­gen. Dan denk je daar wel anders over. Maar terug naar die blog­post waar ik het eigen­lijk over wil heb­ben: Over tik­fou­ten en digi­ta­le speur­toch­ten. Daar­in doet Elja een oproep om met vele blog­gers een actie op te star­ten rond­om de kerst­pe­ri­o­de: […]  Lees ver­der