Tradities, routines en meditaties

Van­daag is de laat­ste dag van #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) aan­ge­bro­ken. Het zal even wen­nen zijn om mor­gen­och­tend op te staan zon­der een foto-opdracht in de mail­box. Maar geluk­kig heeft Else beloofd om met een nazorg­mail te komen. Dat zal nodig zijn wan­neer ik zie hoe­veel tijd en enthou­si­as­me menig­een in deze bij­zon­de­re week heeft gestopt. Het was ont­zet­tend gaaf om mee te heb­ben gedaan, hoe­wel ik er nu een sok aan heb over­ge­hou­den die zich­zelf op een voet­stuk heeft geplaatst en alleen nog maar met de nodi­ge égards behan­deld wil wor­den. Een sok met kap­so­nes, dat is geen sok… […]  Lees ver­der

Loos alarm

Na van­daag nog 1 dag en dan is #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) alweer voor­bij. Dan heb­ben meer dan dui­zend enthou­si­as­te­lin­gen een week lang elke dag geza­men­lijk een foto gemaakt van een­zelf­de onder­werp. Zomaar, omdat het kan. En ook nog leuk is. […]  Lees ver­der

Onafhankelijk

We zijn inmid­dels bij dag 5 van #syn­chroon­kij­ken, het nu immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Want sinds ze gis­ter bij TV Rijn­mond in het nieuw­bul­le­tin haar ver­haal mocht komen doen (van­af 4:42) wil ieder­een natuur­lijk mee­doen. En dat kan nog altijd! […]  Lees ver­der

Poetsafdruk

Dag 4 van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Zo popu­lair zelfs, dat ze gis­ter bij TV Rijn­mond in het nieuw­bul­le­tin haar ver­haal mocht komen doen (van­af 4:42). Waar­bij mijn sok ook nog eens pro­mi­nent in beeld kwam (van­af 5:25). […]  Lees ver­der

Zomerzon

Van­daag alweer de der­de dag van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Werd gis­ter de dui­zend­ste deel­ne­mer ver­wel­komd, van­daag kwa­men er nog eens ruim hon­derd bij. Waan­zin­nig. […]  Lees ver­der

Belofte maakt …

Van­daag de twee­de dag van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Schreef ik gis­ter nog dat er ruim zes­hon­derd men­sen aan mee­doen, van­daag is de tel­ler al op de dui­zend terecht­ge­ko­men. Waan­zin­nig. […]  Lees ver­der