Else Kramer

Tradities, routines en meditaties

Van­daag is de laat­ste dag van #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) aan­ge­bro­ken. Het zal even wen­nen zijn om mor­gen­och­tend op te staan zon­der een foto-opdracht in de mail­box. Maar geluk­kig heeft Else beloofd om met een nazorg­mail te komen. Dat Lees ver­der

Loos alarm

Na van­daag nog 1 dag en dan is #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) alweer voor­bij. Dan heb­ben meer dan dui­zend enthou­si­as­te­lin­gen een week lang elke dag geza­men­lijk een foto gemaakt van een­zelf­de onder­werp. Zomaar, omdat het kan. En ook nog leuk is.

Lees ver­der

Onafhankelijk

We zijn inmid­dels bij dag 5 van #syn­chroon­kij­ken, het nu immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Want sinds ze gis­ter bij TV Rijn­mond in het nieuw­bul­le­tin haar ver­haal mocht komen doen (van­af 4:42) wil ieder­een natuur­lijk mee­doen. En dat kan nog altijd!

Oh ja, had ik Lees ver­der

Poetsafdruk

Dag 4 van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Zo popu­lair zelfs, dat ze gis­ter bij TV Rijn­mond in het nieuw­bul­le­tin haar ver­haal mocht komen doen (van­af 4:42). Waar­bij mijn sok ook nog eens pro­mi­nent in beeld kwam (van­af 5:25).

De Lees ver­der

Zomerzon

Van­daag alweer de der­de dag van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Werd gis­ter de dui­zend­ste deel­ne­mer ver­wel­komd, van­daag kwa­men er nog eens ruim hon­derd bij. Waan­zin­nig.

De opdracht voor dag 3: Foto­gra­feer de zomer

Van­daag Lees ver­der

Belofte maakt …

Van­daag de twee­de dag van #syn­chroon­kij­ken, het almaar popu­lair­der wor­den­de ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Schreef ik gis­ter nog dat er ruim zes­hon­derd men­sen aan mee­doen, van­daag is de tel­ler al op de dui­zend terecht­ge­ko­men. Waan­zin­nig.

De opdracht voor dag 2: Foto­gra­feer iets dat je hebt gemaakt

Lees ver­der

Dit is geen sok

Van­daag is #syn­chroon­kij­ken van start gegaan, een ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Ik weet niet hoe­veel men­sen er uit­ein­de­lijk aan mee­doen, maar toen ik de laat­ste keer keek waren het er al meer dan zes­hon­derd. Waar­on­der ikzelf. Alle­maal krij­gen we deze week iede­re och­tend een Lees ver­der