Terug naar de kust

Deze blog­post is deel 26 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Etta leeft al heel erg lang samen met Otto. Zo lang, dat zij gaan­de­weg Otto’s dro­men droomt. Die gaan voor­al over vroe­ger. Hoe Otto in de oce­aan ver­zeild raakt. En dat er aller­lei vre­se­lij­ke din­gen plaats­vin­den.

Ze werd hele­maal opge­slokt en stond dan Lees ver­der