Opkomst, ondergang en terugkeer van een oude vriend

Waar en wan­neer ik het bericht onder ogen kreeg is me ont­scho­ten, maar niet de sen­sa­tie die het teweeg­bracht. Eerst onge­loof.
Ging het wel over dezelf­de per­soon als waar­aan ik auto­ma­tisch moest den­ken?
Toen scep­sis.
Hij zou dus in janu­a­ri 2009 weer ver­sche­nen zijn? Yeah, right!? […]  Lees ver­der