De Mannen

Voor mij zat een man. Een aan­tal stoe­len ver­der­op nog een man. Ertus­sen­in een stel. De ene man boog zich voor­over en sprak de ande­re man aan. Ze ken­den elkaar. Een gea­ni­meerd gesprek begon. […]  Lees ver­der

Tussen de muziek — NSJ2011 zaterdag 9 juli

14.30 uur:
Ruim op tijd ben ik bij Ahoy. De auto staat zo goed als op het fes­ti­val­ter­rein gepar­keerd. Het is nog niet druk en ik besluit om voor een lunch te gaan in win­kel­cen­trum Zuid­plein. In de gelijk­na­mi­ge bras­se­rie word ik gehol­pen door een ener­gie­ke vrouw op leef­tijd. Moe­der­lijk geeft ze me een klap op de schou­der wan­neer ik ver­ont­schul­di­gend ver­klaar uit Bra­bant te komen bij mijn twee­de poging om een brood­je te bestel­len. “Ach jon­gen, we heb­ben alle­maal onze gebre­ken,” voegt ze er aan toe. De war­me brie met noten is er niet min­der sma­ke­lijk om. […]  Lees ver­der