Ik wil je

Tot mijn schan­de kwam ik er van­och­tend ach­ter dat ikzelf nog­al ach­ter­loop met het beant­woor­den van de #50books vra­gen, ondanks mijn onver­ho­len belof­te die ik elke week onder de nieu­we vraag heb staan: Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken. Afge­lo­pen zon­dag heb ik vraag 16 gelan­ceerd, maar zelf ben ik nog maar tot en met vraag 5 gevor­derd. Tijd voor een inhaal­ac­tie, want wat moet je anders op een dag als van­daag wan­neer je ver­re van konings­ge­zind bent? […]  Lees ver­der