Is Rams de ideale bloglayout?

Mis­schien had je het nog niet opge­merkt, maar begin decem­ber heeft Word­Press een nieu­we ver­sie (4.1) van haar blog­gers­plat­form uit­ge­bracht. Zoals gewoon­lijk heb­ben ze deze upgra­de aan­ge­gre­pen om tevens een nieu­we default blog­lay­out te intro­du­ce­ren: Twen­ty Fifteen.

Op de blog Lees ver­der

Is Rams the ideal blog layout?

May­be you hadn’t noti­ced, but ear­ly Decem­ber Word­Press has relea­sed a new ver­si­on (4.1) of its blog­gers plat­form. As usu­al, they used this upgra­de to also intro­du­ce a new default blog lay­out: Twen­ty Fifteen.

On the blog of Ernst-Jan Pfauth I read that Lees ver­der