Alle berichten met tags “Ernst-Jan Pfauth

Reacties 15

Is Rams de ideale bloglayout?

Mis­schien had je het nog niet opge­merkt, maar begin decem­ber heeft Word­Press een nieu­we ver­sie (4.1) van haar blog­gers­plat­form uit­ge­bracht. Zoals gewoon­lijk heb­ben ze deze upgra­de aan­ge­gre­pen om tevens een nieu­we default blog­lay­out te intro­du­ce­ren: Twen­ty Fifteen. Op de blog van Ernst-Jan Pfauth had ik… Lees meer

Reacties 3

Is Rams the ideal blog layout?

May­be you hadn’t noti­ced, but ear­ly Decem­ber Word­Press has relea­sed a new ver­si­on (4.1) of its blog­gers plat­form. As usu­al, they used this upgra­de to also intro­du­ce a new default blog lay­out: Twen­ty Fifteen. On the blog of Ernst-Jan Pfauth I read that he looks for­ward… Lees meer

Reacties 6

PS

Een PS? Ja, bij mijn blog van gis­ter over ‘Ara­bie­ren kij­ken’. Ik had er de hele dag een dub­bel gevoel bij. Her­haal­de­lijk vroeg ik me af of ik de toon niet veel scher­per had moe­ten zet­ten. Het onder­werp gaat me best wel na aan het… Lees meer