Schrödinger’s stats

We maak­ten er af en toe grap­jes om bij #blog­praat. Al die blog­gers die volop bezig zijn met pageviews, unique vis­i­tors en  return­ing vis­its. Waar­na ik dan steev­ast aan­gaf geen sta­tistieken geac­tiveerd te hebben. Voor mij geen Google Ana­lyt­ics, Stat­counter of de Jet­pack plu­g­in. Mijn blog wordt steev­ast goed bezocht. Of niet. Nie­mand die het weet. Een beet­je Schrödingers stats naar analo­gie van Schrödingers kat.

Bij het begin van dit nieuwe jaar heb ik echter gek gedaan en zow­el de Jet­pack alsook de Stat­counter plu­g­in geïn­stalleerd. Ik wil het eens een paar maan­den tot een jaar aanzien wat mijn sta­tistieken mij leren. Hoewel ik alti­jd heb aangegeven dat ik voor­namelijk schri­jf voor mezelf ben ik toch wel benieuwd hoeveel bezoek­ers mijn site gemid­deld trekt. Verder wil ik bek­ijken of het mee­doen aan bijvoor­beeld blog­tours en regel­matig een blog­post in het Engels plaat­sen enig effect heeft.

Wat ik dan met die nieuw ver­wor­ven infor­matie ga doen is me nog niet hele­maal duidelijk. Meten is weten, zegt men. Laat ik het voor­lop­ig houden op, komt tijd komt raad.

~ ~ ~