Schrödinger’s stats

We maak­ten er af en toe grap­jes om bij #blog­praat. Al die blog­gers die vol­op bezig zijn met page­views, uni­que visi­tors en  returning visits. Waar­na ik dan stee­vast aan­gaf geen sta­tis­tie­ken geac­ti­veerd te heb­ben. Voor mij geen Goog­le Ana­ly­tics, Stat­coun­ter of de Jet­pack plu­gin. Mijn blog wordt stee­vast goed bezocht. Of niet. Nie­mand die het weet. Een beet­je Schrö­din­gers stats naar ana­lo­gie van Schrö­din­gers kat[…]  Lees ver­der