Ze huilde om zijn zus…

Zelf had ik er niet meer aan gedacht (laat staan tijd voor gehad) om de boek­han­del deze week te bezoe­ken in ver­band met de Boe­ken­week. Hoe leuk was het dus gis­ter­avond bij thuis­komst te zien dat mijn Inge na een cur­sus op loca­tie dit wel was gelukt. Geen slecht idee van mij om haar altijd te voor­zien Lees ver­der