Het universele leed dat twijfel heet

Deze blog­post is deel 14 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Vrij­dag­och­tend zoch­ten mijn col­le­ga en ikzelf een zit­plek in de wacht­ruim­te van het vlieg­veld in Lei­ces­ter. Onze test­week zat erop en we moch­ten weer naar huis. Uit mijn tas haal­de ik een boek. ‘Als we een plek­je gevon­den heb­ben, dan ga ik nog wat lezen als je het niet al te onge­zel­lig vindt,’ zo ver­tel­de ik hem. Hij vroeg wat ik bij me had en ik liet hem het boek van Eva Kel­der zien wat we voor onze blog­ger­slees­club bin­nen­kort gin­gen bespre­ken. ‘Oh, een roman. Dat is toch voor vrou­wen?’ In zijn stem klonk teleur­stel­ling door. Ik had het gevoel een beet­je in zijn ach­ting te zijn gedaald ondanks de goe­de indruk die ik tij­dens het tes­ten had gege­ven. Onge­ïn­te­res­seerd gaf hij het boek terug en pak­te een Voet­bal Inter­na­ti­o­nal uit zijn tas. Al snel waren we alle­bei ver­diept in onze lec­tuur. […]  Lees ver­der

Waar ik aan denk wanneer ik aan hardlopen doe

Denk ik wan­neer ik hard­loop? In het begin wel. Dan ben ik fit. Geniet ik van het ren­nen in de open­lucht. Kijk ik om me heen en laat ik gebeur­te­nis­sen van de afge­lo­pen dagen de revue pas­se­ren. Zo dacht ik van­och­tend aan de ont­moe­ting die we (enke­le blog­gers van ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’) gis­ter had­den met Eva Kel­der, schrijf­ster van Het leek stil­ler dan het was, een boek dat we komen­de dins­dag 15 april (zet dat nu METEEN in je agen­da mocht je dat nog niet gedaan heb­ben) voor onze blog­ger­slees­club gaan bespre­ken. Omdat ik het van­daag niet ver­der over het boek ga heb­ben, hier­bij een kort frag­ment: […]  Lees ver­der