Had ze zonder Connie geen verhaal?

Deze blog­post is deel 38 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Een schrijf­ster die een ande­re schrijf­ster in hoge mate bewon­dert en daar­om een boek schrijft over een schrijf­ster die een boek schrijft over een schrijf­ster die zij in hoge mate bewon­dert. Dui­zelt je het al? Goed. Dat was bij mij ook het geval toen ik Ica, het nieu­we boek van Eva Post­hu­ma de Boer pro­beer­de te bevat­ten. Eva Post­hu­ma de Boer schijnt een groot fan van Con­nie Pal­men te zijn en in haar boek zien we een­zelf­de beeld waar de schrijf­ster Nadi­ne Spren­ger een groot fan is van Ica Metz. Omdat Con­nie Pal­men er een hand­je van heeft om fami­lie, vrien­den en beken­den uit haar nabije omge­ving her­ken­baar in haar romans op te voe­ren ligt het voor de hand om in Ica het­zelf­de te ver­on­der­stel­len: […]  Lees ver­der