Niet het poetsen maar de stralende lach is blogwaardig

Iede­re avond bij het avond­eten of later op de bank wan­neer we niet in de gele­gen­heid waren om geza­men­lijk van ons diner te genie­ten, ver­tel­len Inge en ik elkaar wat ons die dag aan bij­zon­de­re zaken is bij­ge­ble­ven. Ik denk niet dat we ons hier veel in onder­schei­den ten opzich­te van ande­re samen­wo­nen­de stel­len. Ook zal het bekend in de oren klin­ken dat hoe­wel we niet echt een ener­ve­rend leven lei­den, er altijd wel iets is wat het ver­mel­den waard is. Het is eigen­lijk ver­ba­zing­wek­kend te noe­men dat er naast een gro­ten­deels rou­ti­neus voort­suk­ke­lend bestaan vol­doen­de (klei­ne) gebeur­te­nis­sen plaats­vin­den die de dag kleur en inhoud geven. […]  Lees ver­der