Niet het poetsen maar de stralende lach is blogwaardig

Iede­re avond bij het avond­eten of later op de bank wan­neer we niet in de gele­gen­heid waren om geza­men­lijk van ons diner te genie­ten, ver­tel­len Inge en ik elkaar wat ons die dag aan bij­zon­de­re zaken is bij­ge­ble­ven. Ik denk niet dat we ons hier veel in onder­schei­den ten opzich­te van ande­re samen­wo­nen­de Lees ver­der