Snellezen

Een snel­le­zer ben ik nooit geweest. Wel een veel­le­zer. En omdat ik veel wil­de lezen maar niet snel kon lezen had ik daar een truc­je voor gevon­den. Ik sloeg gewoon hele stuk­ken over. Wan­neer je veel leest (zoals ik) ont­wik­kel je daar van­zelf een han­dig­heid in om te her­ken­nen wel­ke pas­sa­ges je gerust kunt over­slaan zon­der de lijn van het ver­haal te mis­sen. Op een gege­ven moment werd ik hier zo bedre­ven in dat ik niet alleen hele pas­sa­ges aan me voor­bij liet gaan, maar zelfs com­ple­te hoofd­stuk­ken. […]  Lees ver­der

Verleiding

Ooit, lang gele­den in een tijd dat ik ‘inbe­t­ween gir­lfriends’ was, zat ik in een trein. De reis ging van A naar H, en we reden stap­voets sta­ti­on E bin­nen toen dit blog begon. Bij de voor­gaan­de sta­ti­ons was er al een trend inge­zet dat er net­to meer pas­sa­giers de trein ver­lie­ten dan dat er pas­sa­giers voor in de plaats kwa­men. In E gebeur­de het­zelf­de. Het leek er zelfs even­tjes op dat ik de cou­pé voor mij­zelf alleen zou heb­ben tot­dat er pre­cies op het moment dat de trein weer optrok een jon­ge vrouw bin­nen­kwam en plaats nam op het bank­je tegen­over mij. […]  Lees ver­der