films en series

20211113

In de krant las ik deze och­tend over de gif­ti­ge groe­ne kno­la­ma­niet: [het] is de meest gevrees­de pad­den­stoel ter wereld door het hoge aan­tal in de medi­sche lite­ra­tuur beschre­ven ver­gif­ti­gin­gen. Voor Neder­land is het een van de gif­tig­ste pad­den­stoe­len. Death cap, hoed des doods, heet hij in het Engels, voor­al dode­lijk door­dat het men­se­lijk lichaam pas …

20211113 Lees meer »

20211107

Mor­gen wordt de treur­wilg die ach­ter in de tuin staat met de helft klei­ner gemaakt. Nadat we de schuur ver­der door­ge­trok­ken had­den en zijn gaan inrui­men met een hoop spul­len die opge­sla­gen ston­den op zol­der en ande­re tij­de­lij­ke plaat­sen vroe­gen we ons af het of het (ver­ze­ke­rings­tech­nisch) wel zo han­dig was om zo’n hoge boom …

20211107 Lees meer »

20181024

Rea­li­ty­check. Deze och­tend een test op de bus gedaan waar­van ik ooit dacht dat het nog heel lang zou duren voor­dat ik in de leef­tijds­ca­te­go­rie zou val­len waar­voor dit van toe­pas­sing is. Maar ik ben onder­tus­sen de 55 jaar gepas­seerd en dan mag je voort­aan met de oude men­sen en din­gen die voor­bij gaan meedoen. …

20181024 Lees meer »