Zen — Pirsig [p.40–46]

Going round and round and round and round Op de vraag van zijn zoon of hij in gees­ten gelooft, geeft de ik-per­­soon een stel­lig ‘nee’ als ant­woord. Ze bezit­ten geen mate­rie, heb­ben geen ener­gie, en kun­nen daar­om alleen, vol­gens de wet­ten uit de weten­schap, bestaan in de hoof­den van de men­sen. Om daar dan het volgende …

Zen — Pir­sig [p.40–46] Lees meer »