Opdracht

Goe­de voor­ne­mens. Dat past niet echt bij mij. Te vrij­blij­vend. Zo van, laat ik vol­gend jaar eens gaan stop­pen met roken. Of (een­tje die het ook altijd Lees ver­der