Frontaal Naakt

Ongevaarlijke steun

Van de Rabo­bank kreeg ik een her­in­ne­rings­mail­tje om mijn Random Rea­der te laten ver­van­gen in ver­band met de komst van het IBAN num­mer. Ik heb alleen niet zo’n appa­raat­je, dus ver­van­gen zal moei­lijk wor­den. Ook dit mail­tje had ik naar de prul­len­bak ver­plaatst, net zoals Lees ver­der

Geef mij maar Frontaal Naakt

Een boei­en­de vraag van­daag op Fron­taal Naakt:

Hoe kun je niet geas­so­ci­eerd wil­len wor­den met Fron­taal Naakt, maar wel met het racis­ti­sche en anti­se­mi­ti­sche Geen­Stijl? Waar­om is het in orde om met geweld tegen rech­ters te drei­gen en te plei­ten voor het Lees ver­der