Let the game begin!

Van­daag was het ook voor mij zover. Nadat gis­ter @JuL1ta al haar boek voor de boe­ken­ruil had ont­van­gen, viel van­mid­dag mijn boek door de brie­ven­bus. Natuur­lijk had ik voor­af gepro­beerd te raden wat zij mij zou toe­stu­ren. Maar dat gaf ik al snel op. Ondoen­lijk. Met de schaar­se infor­ma­tie die we uit­ge­wis­seld had­den in de kor­te tijd dat we elkaar pas ken­nen, zou­den zowat alle boe­ken in aan­mer­king komen. Ik kon niet meer doen dan afwach­ten. Geluk­kig heb ik vakan­tie en dan vliegt de tijd voor­bij. […]  Lees ver­der