Niersdal Survivalrun Gennep — I did it (almost)…

Zenu­wen. Ik had het niet ver­wacht maar van­och­tend kwa­men ze toch opzet­ten. Hoe zou ik het er van­af bren­gen tij­dens mijn eer­ste sur­vi­val­run als wed­strijd­lo­per? Al die tijd was ik er alleen maar mee bezig geweest in de zin dat ik zorg­de vol­doen­de te trai­nen. Nu ineens sloeg daar de twij­fel toe. Wat Lees ver­der