In de herhaling

Op muziek kan ik soms erg jaloers zijn. Dat klinkt mis­schien wat raar, maar wat ik pro­beer te zeg­gen is het vol­gen­de: muziek is zo goed als alom­te­gen­woor­dig. Het maakt niet uit waar ik ben of wat ik doe, vaak speel ik muziek uit mijn eigen ver­za­me­ling af of heb de radio aan staan. Zo krijg ik toch Lees ver­der

Passende straf

Zal ik ooit over mijn erg­ste nacht­mer­ries dur­ven schrij­ven?
Niet nu.

Nee, niet nu ik niet weet waar ik ben.

Waar ben ik?
Waar­om is het licht uit?
Wie doet het licht aan?
Wie doet het licht nu weer uit?

Den­ken ze me gek te maken in deze cel? Nou, ze doen hun best maar. Ik laat me echt niet gek maken. Lees ver­der