Afrekening

Als het mijn broer zou zijn geweest, dan had ik ‘m op z’n gezicht gesla­gen.”
Aan het woord is een inter­vie­wer van de docu-reeks ‘Na de bevrij­ding’. We zit­ten in de twee­de afle­ve­ring geti­teld ‘De afre­ke­ning’ die deze avond werd uit­ge­zon­den op Neder­land 2. De geïn­ter­view­de is Ger­rit Pit. […]  Lees ver­der