20181024

Rea­li­ty­check. Deze och­tend een test op de bus gedaan waar­van ik ooit dacht dat het nog heel lang zou duren voor­dat ik in de leef­tijds­ca­te­go­rie zou val­len waar­voor dit van toe­pas­sing is. Maar ik ben onder­tus­sen de 55 jaar gepas­seerd en dan mag je voort­aan met de oude men­sen en din­gen die voor­bij gaan meedoen. …

20181024 Lees meer »