Ik hou het voor gezien

Jaren gele­den ging ik samen met een col­le­ga naar de drop­ping van para­chu­tis­ten boven de Gin­kel­se hei. Het was voor mij de eer­ste keer. Ik had er veel over gehoord sinds we in Arn­hem woon­den, maar het was er al die tijd nog nooit van geko­men.

Al vroeg in de och­tend waren we ver­trok­ken om zeker te zijn Lees ver­der

Een dropping te vroeg

Samen met een col­le­ga stond ik van­och­tend om 8:30 uur bij het eer­ste punt 7 nadat we kof­fie had­den gehaald bij het twee­de punt 4 (indien men de pun­ten in de hier­bo­ven getoon­de afbeel­ding van boven naar bene­den volgt). We waren in afwach­ting van de eer­ste drop­ping van zo’n Lees ver­der