Ik hou het voor gezien

Jaren gele­den ging ik samen met een col­le­ga naar de drop­ping van para­chu­tis­ten boven de Gin­kel­se hei. Het was voor mij de eer­ste keer. Ik had er veel over gehoord sinds we in Arn­hem woon­den, maar het was er al die tijd nog nooit van geko­men. […]  Lees ver­der

Een dropping te vroeg

Samen met een col­le­ga stond ik van­och­tend om 8:30 uur bij het eer­ste punt 7 nadat we kof­fie had­den gehaald bij het twee­de punt 4 (indien men de pun­ten in de hier­bo­ven getoon­de afbeel­ding van boven naar bene­den volgt). We waren in afwach­ting van de eer­ste drop­ping van zo’n 500 para­chu­tis­ten die gepland stond om op klok­slag 10:00 uur plaats te vin­den (we had­den ver­trou­wen in de mili­tai­re pre­ci­sie van dit eve­ne­ment). De twee­de drop­ping stond gepland voor laat in de namid­dag. Daar­voor had­den we ech­ter niet geko­zen omdat we bang waren dat het dan teveel moei­te zou kos­ten om er te komen. Er wer­den 75.000 toe­schou­wers ver­wacht. […]  Lees ver­der