Glen Hansard

Storm in een kop koffie

gh-carre2

In de auto ‘s och­tends op weg naar het werk neu­rie­de ik mee met een wereld­be­roemd deun­tje dat op de radio voor­bij­kwam. Zoals wel vaker had ik ook in dit geval de tekst niet echt in mijn hoofd zit­ten. Pas nu viel me de vol­gen­de stro­fe op:

Well, you had me seve­r­al years Lees ver­der

Verlangen

  • Fictief

Kom, laat me je hand vast­hou­den. Voor heel even maar. Ver­geet de wereld om je heen.

En zeg me wat je voelt.

Wees niet bevreesd. Laat de woor­den stro­men. Geen rem­min­gen. Wie zou het kun­nen horen?

Open nu je ogen. Kijk me aan. Niet zo ver­le­gen. Je hoeft je ner­gens voor te scha­men.

Want het is wat ik ook Lees ver­der