Minimale middelen, maximaal effect

Toen ik wat ach­ter­grond infor­ma­tie zocht voor mijn blog­post over het con­cert van Glen Han­sard, las ik dat hij niet alleen muzi­kant is maar ook acteur. Zo had hij een rol in de film The Com­mit­ments, en samen met Marké­ta Irglo­vá speel­de hij in Once van regis­seur John Car­ney. Het is deze laatst­ge­noem­de film die ik gis­ter op you­tu­be1 opge­zocht heb met het plan om ‘m komend week­end te kij­ken. Maar een­maal gevon­den heb ik ‘m met­een hele­maal geke­ken. Want wat is het een ont­wa­pend mooie en ont­roe­ren­de film. […]  Lees ver­der


  1. Inmid­dels is de film niet meer beschik­baar, althans niet via de link die ik gebruikt heb. 

Storm in een kop koffie

In de auto ’s och­tends op weg naar het werk neu­rie­de ik mee met een wereld­be­roemd deun­tje dat op de radio voor­bij­kwam. Zoals wel vaker had ik ook in dit geval de tekst niet echt in mijn hoofd zit­ten. Pas nu viel me de vol­gen­de stro­fe op: […]  Lees ver­der

Alle 60 goed

In mijn blog­plan­nen gaf ik het al aan, en hier istie dan. Mijn top-10 van favo­rie­te muziek­al­bums voor het blog van Ruud. Ga er zeker een kijk­je nemen want er begint zich al een mooie ver­za­me­ling van lijst­jes te vor­men. Wat nog leu­ker is, stel zelf een top-10 samen en lever die in bij Ruud. Dat weet hij vast te waar­de­ren. […]  Lees ver­der

Verlangen

Kom, laat me je hand vast­hou­den. Voor heel even maar. Ver­geet de wereld om je heen.

En zeg me wat je voelt. […]  Lees ver­der