Tag: Glen Hansard

Minimale middelen, maximaal effect

Toen ik wat ach­ter­grond infor­ma­tie zocht voor mijn blog­post over het con­cert van Glen Han­sard, las ik dat hij niet alleen muzi­kant is maar ook acteur. Zo had hij een rol in de film The Com­mit­ments, en samen met Marké­ta Irglo­vá speel­de hij in Once van regis­seur John Car­ney. Het is deze laatst­ge­noem­de film die ik gis­ter op you­tu­be1 opge­zocht heb met het plan om ‘m komend week­end te kij­ken. Maar een­maal gevon­den heb ik ‘m met­een hele­maal geke­ken. Want wat is het een ont­wa­pend mooie en ont­roe­ren­de film. Lees ver­der


  1. Inmid­dels is de film niet meer beschik­baar, althans niet via de link die ik gebruikt heb.