20111113

Making the Dif­fe­ren­ce… Ver­scho­len ach­ter het tab­blad gela­beld met ‘Act with Urg­en­cy’ vind ik mijn actie­lijst terug. Inmid­dels zijn drie dagen ver­stre­ken sinds ik de lijst heb opge­steld. In de tus­sen­tijd heb ik er wel over nage­dacht maar de map ver­der niet meer open­ge­sla­gen om te zien met wel­ke actie(s) ik eens zou begin­nen. Zou …

20111113 Lees meer »