Waar bleef de (vrije) tijd van 8 t/m 14 februari?

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

  • iede­re dag een blog­post
  • 3,5 uur trai­ning sur­vi­val­run
  • vrijdagavond/zaterdagochtend — Milan blijft loge­ren
  • Ele­men­ta­ry: afle­ve­ring 17 & 18 – sei­zoen 1
  • Living on One Dol­lar — docu­men­tai­re
  • De Groe­ne Amster­dam­mer: nr. 7 – 2012
  • His­to­risch Nieuws­blad: nr. 1 – 2004
  • The Her­mit of 69th Street – Jer­zy Kos­in­ski: p. 80–131
  • Don Qui­chot – Migu­el de Cer­van­tes Saave­dra: p. 33–37

Con­clu­sie: een week met min­der afwis­se­ling dan vori­ge week. Niet aan hard­lo­pen gedaan. Geen film geke­ken. Geen non-fic­tie boek gele­zen. Maar wel iede­re dag een blog­post geschre­ven.
Het heeft een sim­pe­le reden: toch wat meer uren door­ge­bracht Lees ver­der