Postdestinatie

Deze blog­post is deel 16 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

De nei­ging van men­sen om naar­ma­te het ein­de nadert hun voor­bije leven als een afge­rond geheel te zien. Ik heb dat nooit zo goed begre­pen. Ook schrij­vers van bio­gra­fie­ën bezon­di­gen zich daar nog­al vaak aan. Een kramp­ach­ti­ge poging om het leven te ver­tel­len als een ver­haal. Lees ver­der

Iedereen houdt van oorlog

Uit de memoi­res van Herb­jörg Maria Björns­son — Ver­taald uit het IJs­lands door Mar­cel Otten

Natuur­lijk was het leuk in de oor­log. Natuur­lijk had ik het voor geen goud wil­len mis­sen. Soms leef­de je zo inten­sief dat het moment gewoon­weg vibreer­de als de roet­zwar­te kop­pe­ling Lees ver­der