Minder

Momen­teel lees ik in het boek­je Schrij­ven is schrap­pen, door Hans Hogen­kamp. Gis­ter had ik het al klaar­ge­legd om er bin­nen­kort in te begin­nen, maar toen ik deze och­tend een inter­view met de auteur in het pro­gram­ma …