Harry Mulisch eventjes dood

Lat­en we even zijn weduwe om com­men­taar vra­gen.

Welke van die twee vrouwen?

Huh?

Hoe­zo Huh?

Nou gewoon. Ik zeg dat we z’n weduwe moeten bellen, en jij begint over welke van de twee.

Oh dat bedoel je. Hij woont, ik cor­rigeer, woonde dan wel samen met Kit­ty Saal, maar offi­cieel was hij nog steeds getrouwd met een andere vrouw. Ene Sjo­erd­je nog­wat.

Hmm. Lat­en we maar niet te moeil­ijk doen en naar z’n huisadres bellen. Dan merken we wel welke van de twee vrouwen oppakt.

Goed idee.

Bel jij, of bel ik?

Bel jij maar.

OK.

Hal­lo?

Ja ook Hal­lo. Met Het Boeken­pro­gram­ma op de Radio. We zijn op zoek naar de weduwe van Har­ry Mulisch.

Die woont hier niet.

Oh ja, ik weet wat u bedoeld. De weduwe van de heer Mulisch was natu­urlijk zijn offi­ciële vrouw, en die woont hoogst­waarschi­jn­lijk niet op dit adres. Geeft u mij dan maar even zijn, ja hoe noem je dat, ex-vriendin?

Die woont hier ook niet.

Waar woont die dan? Of laat maar. Geeft u maar het num­mer van zijn offi­ciële vrouw. Dan bellen we die wel. Dat is tenslotte zijn echte weduwe.

Dat num­mer geef ik niet over de radio.

Logisch, dan zetten we nu even een muziek­je op en dan kunt u veilig het num­mer geven. Met wie hebben we trouwens het genoe­gen te spreken?

Met Har­ry Mulisch.

Hal­lo?

Ja Hal­lo. Met Het Boeken­pro­gram­ma op de Radio. Hoe was het om even de weduwe van Har­ry Mulisch te zijn?

Huh?

~ ~ ~

bron: boeken.blog.nl

Op de lit­eraire teletek­st­pag­i­na stond de necrolo­gie van Har­ry Mulisch te lezen.

Met ‘t heen­gaan van Har­ry Mulisch heeft de Ned­er­landse lit­er­atu­ur een van haar promi­nentse schri­jvers ver­loren. Na het over­li­j­den W.F. Her­mans in 1995 en van Ger­ard Reve in 2006 was hij als enige overge­bleven van de ‘Grote Drie’.

Maar Mulisch is hele­maal niet dood.
Waarschi­jn­lijk verwacht men bij de NOS dat Har­ry Mulisch snel komt te over­li­j­den en staat daarom zijn necrolo­gie al klaar.

~ ~ ~