Harry Mulisch

Harry Mulisch eventjes dood

Laten we even zijn wedu­we om com­men­taar vra­gen.

Wel­ke van die twee vrou­wen?

Huh?

Hoe­zo Huh?

Nou gewoon. Ik zeg dat we z’n wedu­we moe­ten bel­len, en jij begint over wel­ke van de twee.

Oh dat bedoel je. Hij woont, ik cor­ri­geer, woon­de dan wel samen met Kit­ty Saal, maar offi­ci­eel Lees ver­der