Hassnae Bouazza

#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we Lees ver­der

50books — vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 11:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen?

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je adem­loos geno­ten hebt. Waar­bij je alles aan de kant hebt gezet om het maar zo snel moge­lijk hele­maal te kun­nen lezen. Waar Lees ver­der

De fietser en de Mercedes

Eens zat ik in een kamer samen met een vrouw. We had­den een zake­lij­ke afspraak. Zij was daar om mij te hel­pen. Ik had hulp gezocht. We waren in gesprek over de vor­de­rin­gen die ik gemaakt had sinds onze vori­ge ont­moe­ting. Het raam stond open. Van bui­ten klonk af en toe wat Lees ver­der

Stil

Het kan ver­ke­ren. Van­daag dacht ik nog wat ver­der na over de xyz-vraag van gis­ter. Ook raak­te ik onder het betref­fen­de blog en op twit­ter in gesprek over het onder­werp. Is het nodig Lees ver­der

notjust50books

Eigen­lijk was ik van plan om van­avond een blog te schrij­ven voor vraag 5 van mijn eigen­ste #50books (waar­op door jul­lie elke week weer meer gere­a­geerd wordt). Maar wat zijn plan­nen wan­neer je eer­der op de avond nog stoer in Lees ver­der

Donker

Pre­cies dezelf­de tijd als vori­ge week don­der­dag stond ik ook van­avond weer in mijn ren­kle­ren bui­ten. Net als die avond ren­de ik mijn rond­je van 6 km in exact dezelf­de tijd: 33 min 30 sec. Het voor­naams­te ver­schil met vori­ge week was dat ik nu ineens weer in zowat com­ple­te Lees ver­der