Gang maar

Met een touw ste­vig rond­om mijn mid­del geknoopt, laat ik me afzak­ken door een nau­we buis. Voor­dat ik onder het straatop­per­vlak ver­dwijn kijk ik een laat­ste keer om me heen. Over­al aan­schouw ik het­zelf­de: ego­ïs­me, hypo­cri­sie, machts­mis­bruik, cor­rup­tie, onver­schil­lig­heid. Ieder­een heeft zich­zelf cen­traal gesteld en eist res­pect. Er wordt niet meer gege­ven, slechts geno­men. Wat dijn is, zal mijn zijn. Delen is voor los­ers, ver­me­nig­vul­di­gen voor­be­hou­den voor de win­ners. They take it all. And more. En daar­om houd ik het voor gezien. Ik ver­dwijn. Ik ga onder­gronds. […]  Lees ver­der