Heere Heeresma

Gang maar

  • Fictief

Met een touw ste­vig rond­om mijn mid­del geknoopt, laat ik me afzak­ken door een nau­we buis. Voor­dat ik onder het straatop­per­vlak ver­dwijn kijk ik een laat­ste keer om me heen. Over­al aan­schouw ik het­zelf­de: ego­ïs­me, hypo­cri­sie, machts­mis­bruik, cor­rup­tie, onver­schil­lig­heid. Lees ver­der