Conformeer

Ik had ze op een rij­tje, de regel­tjes.
En de tips.
Net­jes gerang­schikt.

Maxi­maal 350 woor­den.
Liefst min­der.
Pak­ken­de titel.
Geen lan­ge zin­nen.
Gebruik tref­woor­den.
Mini­maal één link.
Ver­mijd moei­lij­ke woor­den.
Denk aan struc­tuur (inlei­di… […]  Lees ver­der