Don Quichot — Voorrede

Deze blog­post is deel 1 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Als onder­deel van zijn inlei­ding bij de nieu­we #50books vraag schrijft Hen­drik-Jan:

Je kunt wel schrij­ven over schrij­ven, maar is dat voor de lezer wel inte­res­sant. Is het voor een lezer niet veel leu­ker om te lezen over lezen?

Zelf denk ik dat het er veel van­af hangt hoe erover geschre­ven is. Hoe­wel Lees ver­der

De vreemdeling — Charles Baudelaire

Dit week­end ben ik begon­nen te lezen in de bun­del ‘Dron­ken van Wee­moed’, ofte­wel ‘Le spleen de Paris’ door Char­les Bau­de­lai­re.

Het is een ver­za­me­ling kor­te of zelfs ultra-kor­te ver­haal­tjes, waar­van hij zelf in het voor­woord zegt,

[…] een werk­je waar­van men niet zou kun­nen Lees ver­der