Hendrik-Jan de Wit

Don Quichot — Voorrede

Deze blog­post is deel 1 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes
donquichot

Als onder­deel van zijn inlei­ding bij de nieu­we #50books vraag schrijft Hen­drik-Jan:

Je kunt wel schrij­ven over schrij­ven, maar is dat voor de lezer wel inte­res­sant. Is het voor een lezer niet veel leu­ker om te lezen over lezen?

Zelf denk ik dat het er veel van­af hangt hoe erover geschre­ven is. Lees ver­der