Jouw moment

Mor­gen (twee­de kerst­dag) begint een nieu­we serie ver­ha­len rond­om het the­ma #mijn­mo­ment. Het is een bij­zon­der ini­ti­a­tief opge­zet door @Punkmedia (Henk-Jan Win­kel­der­maat) en dit jaar doen er zoals het er nu naar uit­ziet 201 blog­gers aan mee. Wat het voor mij zo bij­zon­der maakt is dat ik van een aan­dach­tig vol­ger ineens een par­ti­ci­pe­rend lid ben gewor­den. Twee weken gele­den ont­ving ik de uit­no­di­ging om mee te doen, afge­lo­pen maan­dag heb ik mijn 500 woor­den inge­le­verd en gis­ter zag ik mezelf al in deze (voor mij) ere­ga­le­rij staan. Ik voel me er erg onwen­nig bij, moet ik toe­ge­ven. […]  Lees ver­der