Henry David Thoreau

Hoe lees je een klassieker?

[p.47–50] Vol­gens de ver­tel­ler komt er in elke Chau­tau­qua altijd wel een lijst voor­bij van din­gen die belang­rijk zijn om te ont­hou­den. Ook nu. Hier betreft het (van­zelf­spre­kend) een over­zicht van aller­lei spul­len die onont­beer­lijk zijn bij een motor­t­rip.… Lees ver­der »Hoe lees je een klassieker?