Vrijheid

Toen de beroem­de ont­dek­kings­rei­zi­ger Hen­ry Mor­ton Stan­ley (“Dr. Livings­to­ne, I pre­su­me.”) na jaren van afzien in de ondoor­dring­ba­re oer­wou­den van Afri­ka ein­de­lijk weer eens opdook van een expe­di­tie, was een van de eer­ste berich­ten die hij te horen kreeg, dat zijn vrien­din Ali­ce Pike in de tus­sen­tijd was getrouwd. Dat was de vrouw waar­van hij de beel­te­nis op zijn hart bij zich droeg en waar­aan hij zijn gedach­tes wijd­de ten tij­de dat alles tegen­zat. Zij had hem op de been gehou­den tij­dens de moei­lijk­ste peri­o­des van zijn tocht. Zelfs de boot waar­op hij een groot gedeel­te van de reis had afge­legd, was naar haar ver­noemd: ‘Lady Ali­ce’[…]  Lees ver­der