Sinds ze weg is komt geen hond meer

Hoe zou dat voe­len?

Het begin van lief­de.
Die aller­eer­ste kus.
Hand in hand over het strand.
Ein­de­lo­ze gesprek­ken.
Samen wak­ker wor­den.
Weder­zijds ver­trou­wen opbou­wen.
Lachen, hui­len, troos­ten.
Den­ken aan later.
Plan­nen maken.
Plan­nen uit­voe­ren.
Geluk­kig met elkaar. […]  Lees ver­der