Herman Koch

Hoorde ik het goed?

Bij de opti­cien kun je tegen­woor­dig ook hoor­ap­pa­ra­ten laten aan­me­ten. Van­daag was het zover dat ik aar­zel­de of voor mij dat moment ook aan­ge­bro­ken was.
Altijd is me ver­teld dat ik nooit voor len­zen in aan­mer­king kwam. Wat ik ervan begrijp is dat het te maken heeft met het feit dat mijn ene oog Lees ver­der

In de dubbele cijfers

Gis­ter­avond las ik de laat­ste twee ver­ha­len uit de bun­del Er moet iets gebeu­ren van Maartje Wor­tel. Een bij­zon­de­re gebeur­te­nis. Het was mijn tien­de boek dit jaar dat ik uit­las, iets wat ik lan­ge tijd niet meer voor moge­lijk had gehou­den.

In janu­a­ri, vlak voor­dat we de sleu­tel van ons nieu­we huis Lees ver­der