Herrsching

Uitdagen

Voor wie het wil weten, de hotel­ka­mer is een stuk min­der warm dus ik hou de bal­kon­deu­ren dicht. Wat goed uit­komt want het stormt rond­om Hotel Ammer­see. De con­tai­ner is inmid­dels ver­dwe­nen van de bin­nen­plaats. Met mede­ne­ming van de dozen. Van­uit mijn kamer kijk ik ook uit op de zij­vleu­gel van het hotel. Lees ver­der

Hotel Ammersee

Hotel Ammer­see is gele­gen in het plaats­je Her­r­sching. Wan­neer je geluk hebt krijg je een kamer toe­ge­we­zen met uit­zicht op een groot meer. Ammer­see genaamd. Een aan­tal jaren gele­den had ik dat geluk. Deze keer niet. Nu heb ik uit­zicht op een klei­ne bin­nen­plaats naast het hotel. Ik heb wel een bal­kon. Lees ver­der