De ondraaglijke waarheid van het bestaan

Deze blog­post is deel 4 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Soms kun je door veel te ver­klap­pen nog steeds niets ver­tel­len.

Het boek Zeven minu­ten na mid­der­nacht, geschre­ven door Patrick Ness en geba­seerd op een idee door Sio­bhan Dowd, gaat over de 13-jari­ge Conor O’Malley die geplaagd wordt door nacht­mer­ries wel­ke te maken heb­ben met het feit dat zijn moe­der een onge­nees­lij­ke vorm van kan­ker heeft. […]  Lees ver­der