Hoenderloo

Vuurpret

De vuur­pret van de bar­be­cue begon ‘s zater­dag­och­tend op Twit­ter. Over en weer vlo­gen de bericht­jes met betrek­king tot de diver­se voor­be­rei­din­gen die nog getrof­fen moesten wor­den en over hoe laat ieder­een wel niet zou ver­trek­ken om zeker niet te laat te arri­ve­ren. Via via Lees ver­der