Vuurpret

De vuur­pret van de bar­be­cue begon ’s zater­dag­och­tend op Twit­ter. Over en weer vlo­gen de bericht­jes met betrek­king tot de diver­se voor­be­rei­din­gen die nog getrof­fen moesten wor­den en over hoe laat ieder­een wel niet zou ver­trek­ken om zeker niet te laat te arri­ve­ren. Via via kreeg ik ook te horen dat Vrouw vol Vuur al onge­dul­dig zat te wach­ten in de auto. Zij kon niet wach­ten tot het 15.00 uur zou zijn, en ein­de­lijk weer her­e­nigd zou wor­den met Man van Hout. Toen dit laatst­ge­noem­de ter ore kwam was dat reden voor hem niet lan­ger te wach­ten. Zon­der dra­len ont­wor­tel­de hij zich­zelf van z’n plek­je in de voor­tuin en ver­trok rich­ting Hoen­der­loo. Een fik­se wan­de­ling over de Hoge Velu­we. […]  Lees ver­der