Tag: Hoenderloo

Vuurpret

De vuur­pret van de bar­be­cue begon ’s zater­dagocht­end op Twit­ter. Over en weer vlo­gen de bericht­jes met betrekking tot de diverse voor­berei­din­gen die nog getrof­fen moesten wor­den en…