Lui

Dat ik eigen­lijk ont­zet­tend lui ben, blijkt wel weer uit het feit dat ik een abon­ne­ment op Net­flix heb geno­men. Ter­wijl er bin­nen hand­be­reik ber­gen dvd-boxen (alle­maal legaal aan­ge­schaft) lig­gen te wach­ten om door mij beke­ken te wor­den (de inhoud dan toch, niet per­sé de schijf­jes op zich), kies ik voor de nog mak­ke­lij­ke­re weg van de strea­ming con­tent van­af een cen­tra­le ser­ver. Waar­om? Voor­na­me­lijk omdat ik van­uit mijn luie (niet alleen ik ben lui…) stoel via deze dienst door een bibli­o­theek van films en tv-series kan bla­de­ren en iets uit kan kie­zen waar ik op dat moment zin in heb. Of kan zoe­ken naar een titel die me getipt is om eens te kij­ken. […]  Lees ver­der