Lui

Dat ik eigen­lijk ont­zet­tend lui ben, blijkt wel weer uit het feit dat ik een abon­ne­ment op Net­flix heb geno­men. Ter­wijl er bin­nen hand­be­reik ber­gen dvd-boxen (alle­maal legaal aan­ge­schaft) lig­gen te wach­ten om door mij …