Betty aka Pinguin

Het klonk zo grap­pig. Een meis­je met de bij­naam ‘Pin­guin’.
Ik moest aan een grap denken die ik ooit hoorde over een meis­je van plezi­er waarmee je ongelooflijke sex kon hebben. Haar spe­cialiteit: het Pin­guin-stand­je.
De voor­pret verd­ween gelei­delijk (om niet meer terug te keren) toen de vol­gende infor­matie de kamer vulde:

Bet­ty werk­te van 14.00 uur ’s mid­dags tot vaak wel 04.00 uur ’s nachts.
Zeven dagen in de week.
Ze was 19 jaar toen ze haar eerste kind kreeg.
Omdat ze door­w­erk­te tot kort op de bevalling kreeg ze de bij­naam ‘Pin­guin’.
Eén week na de bevalling was ze weer aan het werk.
Haar beroep: Pros­tituee.

Ze kwam uit Hon­gar­i­je en was een Roma zige­uner­in.
In Hon­gar­i­je kun je vanaf de leefti­jd van 14 jaar het beroep van pros­tituee uitoe­fe­nen.
Mits je het vri­jwillig doet.

Bet­ty was een vrolijke meid, zei­den haar collega’s.
De buurt was erg geschokt toen men haar doo­dgesto­ken in haar peeskamert­je vond.

[Bron: Opsporing Ver­zocht, Ned 1]

Miss­chien heeft u ooit een keer naar haar gezwaaid.
Of haar bezocht.
Ze werk­te namelijk op de Wallen.

Een bedreigde toeris­tis­che attrac­tie in Ams­ter­dam.

De gemeente Ams­ter­dam heeft begin 2009 aangegeven dat het streven is om de helft van de ramen te sluiten.
Van mij mag de andere helft ook ges­loten wor­den.

~ ~ ~