Betty aka Pinguin

Het klonk zo grap­pig. Een meis­je met de bij­naam ‘Pin­guin’.
Ik moest aan een grap den­ken die ik ooit hoor­de over een meis­je van ple­zier waar­mee je onge­loof­lij­ke sex kon heb­ben. Haar spe­ci­a­li­teit: het Pin­guin-stand­je.
De voor­pret ver­dween gelei­de­lijk (om niet meer terug te keren) toen de vol­gen­de infor­ma­tie de kamer vul­de: […]  Lees ver­der