Horen, zien of zwijgen

Wij wonen in een hoek­huis. Tus­sen ons huis en het hoek­huis van de vol­gen­de straat is een smal trot­toir wat niet vaak gebruikt wordt. Op de dagen dat de post bezorgd wordt (en dat is niet meer zo vaak tegen­woor­dig) par­keert de post­bo­de er zijn fiets. En zo heel af en toe hou­den zich er wat opge­scho­ten pubers op die zich onbe­spied wanend na zeer lan­ge inlei­den­de gesprek­ken de eer­ste schre­den op het lief­des­pad zet­ten door elkaar snel te zoe­nen voor­dat ze haas­tig en gege­neerd afscheid van elkaar nemen. […]  Lees ver­der