Houston, we’ve got a problem…

Mijn buur­man tik­te me op de schou­der en wees naar bui­ten. Door de klei­ne raam­pjes zag ik hoe de lucht pik­zwart was gewor­den. Het zou slechts een kwes­tie van tijd zijn voor­dat de storm in alle hevig­heid ons vlieg­tuig in de flank zou raken. Om mij heen zag ik al enke­le pas­sa­giers hun tijd­schrif­ten weg­stop­pen en zich schrap zet­ten. Het getik van de vei­lig­heids­rie­men die dicht­ge­klikt wer­den viel samen met de eer­ste regen­drup­pels die tegen het vlieg­tuig sloe­gen. […]  Lees ver­der