Hubert Monteilhet

Neropolis — vraag 2 #50books

neropolis

~ ~ ~

Gast­blog geschre­ven als bij­dra­ge voor vraag 2 van #50books door Hel­een die tevens met het idee kwam.

~ ~ ~

De manier van leven bij Romein­se kei­zers. Een onder­werp dat mij sinds mijn jeugd inte­res­seert en inspi­reert, en toch…

Mijn eer­ste gro­te lief­de was een boe­ken­worm. Lees ver­der