Ian Buruma

Eigen boeken eerst

In de afge­lo­pen dagen heb ik tij­dens het lezen van de vele arti­ke­len die ver­sche­nen zijn naar aan­lei­ding van de gebeur­te­nis­sen in Parijs een lijst­je opge­steld van boe­ken waar naar ver­we­zen werd voor meer ach­ter­grond… Lees ver­der »Eigen boe­ken eerst