Ian Buruma

Eigen boeken eerst

In de afge­lo­pen dagen heb ik tij­dens het lezen van de vele arti­ke­len die ver­sche­nen zijn naar aan­lei­ding van de gebeur­te­nis­sen in Parijs een lijst­je opge­steld van boe­ken waar naar ver­we­zen werd voor meer ach­ter­grond infor­ma­tie. Mijn idee was om er een aan­tal te gaan aan­schaf­fen Lees ver­der